Korduma kippuvad küsimused

ÜldineMootorikütusKontoritarbedElektrienergiaSideteenused

Mida kujutavad endast ühisostud ning mis valdkondades ühisoste läbi viiakse?

OSP-i puhul viiakse ühisostud läbi eelkõige ettevõtete põhitegevust toetavate tugiteenuste valdkondades, mida kõik ettevõtted ühel või teisel kujul ning mahus vajavad. Ühisostude puhul arvestatakse iga kliendi personaalsete vajadustega, koondades need terviklikuks hankeks. Liitumine on hanke tulemustega klientidele tasuta ning saavutatud hinnad ja tingimused kehtivad kõikidele, sõltumata ettevõtete suurusest, tegevusvaldkonnast või asukohast.

Miks on OSP-i pakutav ühisostu teenus) unikaalne?

Ühisostude unikaalsus on sisse kirjutatud Eesti firmade struktuuri. Nimelt on Eestis ~97% erasektori ettevõtetest väikese või keskmise suurusega (sh 93% ettevõtetest 1-10 töötajaga). Koondudes suudetakse mahuefektiga saavutada turul teenustele ja toodetele parim tulemus.

Mis kasu saavad kliendid OSP-i pakutavatest teenustest?

Kasutades OSP pakutavat teenust on ettevõtetel võimalus oma vabanenud ressursse kasutada põhitegevusega seotud valdkonna arendamisele ning keskenduda oma konkurentsieelistele. Majanduslik kasu outsourcing’ust saadakse peamiselt finants- ja ajaressursside kokkuhoiust ning professionaalsemast ja kvaliteetsemast teenusest. Eeliseks on loomulikult ka see, et ettevõte ise ei pea põhitegevust toetavate valdkondade arengute/muudatustega/innovatsiooniga pidevalt kursis olema ja nende probleemide juhtimisega tegelema. OSP eesmärk on, et ka keskmised ja väikesed ettevõtted tunneksid end tarnijate ees suurtena ning teaksid, et nendega arvestatakse.
Kuna OSP-ga on võimalus liituda siis, kui tekib sääst (kliendi tänased hinnad vs ühisostu hinnad), puudub klientidel igasugune risk.

Kui palju ja kes on OSP kliendid?

OSP klientideks (ühishangete puhul) on erinevate suurustega ja tegevusvaldkondadega ettevõtted ning kliendibaas suureneb igapäevaselt. Meie kliendibaas on tõestuseks sellele, et ühishangetes osalemisest võidavad nii suured kui väikesed ettevõtted. Seda enam, et ühisostu saavutatud hinnad ja tingimused kehtivad kõikidele meie klientidele.

Kes ja kuidas valitakse ühisostude tarnijateks?

Ühisostu tarnijaks valitakse ühisostu/-hanke käigus parima tulemuse (hinnad ja tingimused) pakkunud tugiteenuste valdkonna tarnija. Kusjuures tulemus peab rahuldama maksimaalselt kõikide meie klientide soove ning vajadusi. Näiteks pole võimalik ühisostu võita tarnijal, kellel on kehv infrastruktuur või kes pakub mittekvaliteetset teenust/kaupa. Seega hirm, et oleks võimalik soodustust pakkuda kehvema teenuse/toote arvelt, ei ole põhjendatud – selle kinnituseks on ka meie tänased lojaalsed kliendid.

1. Kas kviitungil näen soodustust? Kviitungil, mille tankides saate, ei kajastu soodustus. Kuu alguses saate arve, kus on tangitud liitrid, summa ja soodustus.
2. Miks kaardiga ei õnnestunud tasuda? Esimene põhjus võib olla, et olete määranud kaardile liiga väikese limiidi ja limit on täis. Lahenduseks oleks krediidilimiidi tõstmine.
3. Kas kaardil on kuutasu? OSP kliendil ei ole krediitkaadil/deebetkaardil kuutasu.
4. Kas lisandub intress krediidiperioodi eest? OSP kliendile ei lisandu intressi lepingus näidatud krediidiperioodi eest.
5. Kuidas toimib Lukoili deebetkaart? Deebetkaardi puhul on vaja summat, mille peale teeb ja saadab Lukoil koos kaartidega arve ning kui arve tasutud, siis kaardid avanevad. Edaspidi on võimalus oma kaartidele (koos või eraldi) raha kanda just sellise intervalliga ja sellises ulatuses, nagu vaja. PS! Võimalik on ka teenindusjaamades (mitte automaatjaamades) kohapeal tasuda, sel juhul tingimuseks min.summa 50eur.
6. Kas Lukoili müüdav kütus on kvaliteetne? TALVEL müüb Lukoil 100% Nestelt
 ostetud kütust (nagu Alexelagi) ja suvel 80% Neste kütust ning 20% Mazeika
`st (Leedu tehasest, kust Statoil ostab 100% nii suvel kui talvel) ostetud kütust.
 Seega on kütuse kvaliteet kõikidel jaekettidel üsna sarnane. PS! Tanklast on võimalik küsida sertifikaati (kust on näha, kas ja kes on 
kütuse väljastanud). 

Lisaks on olemas ka n.ö. ametlik mootorikütuse seire ning selle järgi 
(iganädalane kontroll kõikidele tanklakettidele) on pilt võrdne  – st. aastas kõikidel 3-5
 tagasilööki. 

https://kytus.keskkonnainfo.ee
7. Mitu tanklat on Lukoilil? Tanklatevõrgu osas tuleb VÕIMALIKU UUE PARTNERIGA 
LIHTSALT HARJUDA (sh. ka asukohtadega). Lukoili võrk on kohati
 (eriti põhimaanteedel ja väljaspool Tallinnat) parem, kui teistel, sh. 
Statoil 
ja Neste – kindlasti ei jää tanklatevõrk viimatinimetatutele alla. http://www.lukoil.ee/et/tanklad/eesti_tanklate_kaart
8. Kuidas leida baashinda? http://www.lukoil.ee/et/kutusekaardid/ettevotte_maksekaart/Baashind

Info peagi tulekul
Info peagi tulekul
Info peagi tulekul