01 Jan 2012

Hankepartner OÜ riigihankealse tegevuse ülevõtmine

Alates oktoobrist 2011.a võttis Outsourcing Partner OÜ üle riigihankealaste teenuste pakkumise Hankepartner OÜ-lt. Sellest tulenevalt pakub OSP erinevaid riigihankealaseid teenuseid nii avalikule- kui erasektorile alates riigihankemenetluse läbiviimisest, nõustamisest kuni koolitusteni.