OSP vahendab ettevõtetele põhitegevust toetavaid tooteid ja teenuseid alates aastast 2011.

Selgitame välja erinevate klientide sama valdkonna vajadused ning loome võimaluse lihtsalt kokkuhoiuks.

Valdkonnad on:

  • ühisostud
  • üksikostud
  • tugiteenuste juhtimine
  • riigihangetega seotud teenused nii erasektorile kui ka avalikule sektorile.

OSPiga koostöös saadakse majanduslik kasu peamiselt finants- ja ajaressursside kokkuhoiust ning professionaalsemast ja kvaliteetsemast teenusest.

Hoiame lihtsalt kokku!

OSP meeskond