Riigihanke koolitusedRiigihanke korraldamine

Riigihangete koolitusi viivad läbi oma ala spetsialistid, kellel on suur praktiline kogemus riigihangete läbiviimisel ning samuti riigihangete valdkonnas koolitamisel. Kaasatavad lektorid on saanud väga hea tagasiside koolitatavatelt, seega kindalasti on tagatud ka Teie rahulolu.

Vastavalt kliendi soovile pannakse kokku spetsiaalne riigihanke koolituskava. Koolituse viime soovi korral läbi kliendi juures või meie poolt valitud asukohas.

Koolituse ajamahu saab valida klient ja koolitused võivad kesta paarist tunnist mitmepäevaste koolitusteni. Riigihangete koolitused on praktilised, tuuakse näiteid, lahendatakse ülesandeid ja peetakse arutelusid.

Riigihangete seadus näeb hankijale ette suure hulga keerulisi menetlustoimingud, mille järgimine on hanke õnnestumise eelduseks.

Võtame enda kanda avatud riigihanke korraldamisel vastavalt kliendi soovile kõik või osa järgnevatest menetlustoimingutest:
– riigihanke ajakava planeerimine
– hankemenetluse valiku osas soovituse andmine
– hankedokumendi koostamine (üldjuhul välja arvatud tehniline kirjeldus)
– hankemenetluse alustamise otsuse ettevalmistamine
– riigihangete registris hanke välja kuulutamine
– hankedokumendi kohta esitatud küsimustele vastuste koostamine
– pakkumuste avamise protseduuri läbiviimine
– pakkumuste avamise protokolli koostamine
– pakkumuste läbivaatamine
– järelepärimiste koostamine (vajadusel)
– pakkuja kvalifitseerimise protokolli ja otsuse ettevalmistamine
– pakkumuste vastavuse protokolli ja otsuse ettevalmistamine
– pakkumuste hindamise protokolli ja eduka pakkumuse otsuse ettevalmistamine
– vaidlustusel esindamine (vajadusel)
– lepingu läbirääkimistel osalemine
– riigihangete registris aruande ja vajadusel aruande lisa sisestamine

Loetletud hanketoimingud võivad erineda sõltuvalt riigihankemenetluse liigist.